Omakotitalon tai loma-asunnon päärakennusmateriaalin valinta on yksi tärkeimmistä asioista, joita mietitään heti alussa. Jotkut vannovat kivitalon nimeen, toiset taas rakentavat mieluummin puusta. Molemmissa on vielä lukuisia vaihtoehtoja tehdä talo betonista tai tiilestä, pitkästä puutavarasta, hirrestä, valmiista puuelementeistä tai toteuttaa talo sekarakenteisena.  

Kun perustimme Hymykodit yhdessä kahden yhtiökumppanini kanssa vuosi sitten, oli kaikille selvää että rakennamme puusta, hyödyntäen tämän päivän teknologiaa ja osaamista. Haluamme rakentaa terveitä, ekologisia, aikaa kestäviä hyvän sisäilman koteja ilman muovia rakenteissa. Siksi valitsimme rakennusmateriaaliksi CLT:n, joka on ristiinliimattua massiivipuuta.

Suomessa on tällä hetkellä kaksi CLT-tehdasta, jotka valmistavat levyt kotimaisesta raaka-aineesta. CLT-levyä tuodaan Suomeen myös mm. Itävallasta ja Latviasta. CLT:n vahvuuksina on mm. lujuus ja muotokestävyys, haasteina sen suunnittelulle asettamat tarkkuusvaatimukset sekä se, että CLT on Suomessa vielä varsin tuntematon materiaali ja CLT-rakentamiseen sekä suunnitteluun erityisesti perehtyneitä ammattilaisia on vielä kohtuullisen vähän Suomessa.

Innnostuimme CLT:n kestävyyden ja lujuuden myötä syntyvistä mahdollisuuksista moderniin puurakentamiseen. Ristikkäinen massiivipuu on vahvaa, joten se mahdollistaa mm. isot aukotukset ja ulkonemat. Lisäksi meidät vakuutti materiaalin erinomaisuudesta se, että siitä on rakennettu jo parikymmentä vuotta Euroopassa, sielläkin CLT–rakentaminen kasvattaa jatkuvasti osuuttaan markkinasta. Uusia CLT tehtaita avataan niin Euroopassa, Skandinaviassa kuin myös Suomessa.

Innostukseemme viimeisin piste i:n päälle tuli, kun vierailimme Matin ja Miikan kanssa Kuhmoon tuolloin rakenteilla olevan Tuupalan koulun työmaalla sekä Crosslamin CLT-elementtitehtaalla. Kiitos tuosta inspiroivasta päivästä Crosslamin Juha Virralle ja Ville Manniselle sekä Tuupalan puukoulun hankevastaavalle Markku Pääkköselle:) Mahtava, inspiroiva reissu, josta pari otosta alla.

Puun ihana tuoksu ja sen luoma rauhaisa tunnelma jäivät syvälle sieluun.

Tuupalan puukoululla hankevastaava Markku Pääkkönen ja Crosslam Oy Ville Manninen

Hymykodit pääsuunnittelija Matti Rouvinen ja rakennuspäällikkö Miika Voutilainen, vierailu Crosslam Oy

Hymykodit pääsuunnittelija Matti Rouvinen ja rakennuspäällikkö Miika Voutilainen

Crosslam Oy

Sotkan Hymy – Suunnittelua ja yhteistyön voimaa

On antoisaa suunnitella ja rakentaa koteja, joissa tunnelma on ehyt ja niissä on ilo asua.

Suunnitelmien inspiraation lähteenä on useimmiten ympäristö. Sotkan Hymy kokonaisuutta hahmotellessa jo valmiiksi rakennettu asuinalue ja sen tietyt piirteet olivat hyvä raami, johon lähdimme suunnittelemaan modernia puurakentamista.

Uudet Sotkan Hymy talot ovat saaneet inspiraationsa olemassaolevasta ympäristöstä; metsästä, kivistä ja kasveista sekä alueen yleisilmeestä. Rakennusten suunnittelun lähtökohtana oli  selkeät pohjaratkaisut ja tavoitteena lämminhenkinen, raikas ja valoisa tunnelma. Kun Sotkan Hymy alue valmistuu, se vahvistaa kokonaisuutta ja luo  myös ympäristöön oman lisäarvonsa. Talojen julkisivut, piha-alueet ja sisätilat ovat ehyt kokonaisuus.

Hymykodit Heli Hämeenniemi suunnittelun äärellä
CLT levyn työstöjä

Perehdy, suunnittele, mitoita ja tarkista

Valintamme on tuonut suuren määrän lisätyötä verrattuna tuttuihin rakenteisiin ja rakentamisen menettelytapoihin, tottakai. Koska olemme asettaneet riman korkealle kaikessa tekemisessämme, tarkoitti se tiiviitä opintoja CLT-materiaaliin ja menetelmiin; perehtymistä tuotteisiin ja asennusmenetelmiin, rakenteisiin ja määräyksiin. Suunnitteluvaiheessa asioiden ennakkoluulotonta sovittamista yhteen, mitoittamista, suunnittelua, tutkimista ja suunnitelmien tarkistamista ja uudelleen mitoittamista, päivitettyjen suunnitelmien tarkistamista jne. Yhteistyökumppaneiksi valitsimme ne yritykset ja suunnittelijat, joilla oli paras ja merkittävin osaaminen sekä kokemus puurakentamisesta ja CLT:stä. Yhteistyössä ammattitaitoisten, kokeneiden suunnittelukumppaneiden kanssa syntyneestä Sotka -talomallistostamme olemme ylpeitä. Samalla syntyi oma Hymykodit rakentamisen menettelytapa ja ohjeistus.

 

Perehtyminen, tieto uusista materiaaleista ja yleensäkin tuotetuntemus ja kokonaisuuksien hallinta on ammattimaisuutta. Se on yksi merkittävä tekijä, jonka myötä ammattilainen pystyy työskentelemään tehokkaammin ja nopeammin. Myös oikeiden työvälineiden käyttö ja niiden hallinta on tätä päivää. Ala kuin ala, uusin tieto ja oman toimialansa hallitseminen luo vahvuutta ja se taas tuo mukanaan varmuutta.

Suunnitteluvaiheessa kun pyörittelin eri pohjaratkaisuja, pyysin niihin kommentteja ja parannus/korjausehdotuksia, joita tiimin jäsenet Matti, Miika ja Yki antoivat. Kävimme vaihtoehtoja yhdessä läpi ja kierros kierrokselta kymmenistä luonnoksista alkoi erottua ne, joista valitsimme loppusuoralle kustakin kokoluokasta kaksi vaihtoehtoa, joista jalostettiin lopulliset pohjaratkaisut.

Myös kollegani Tiina Ruotsi kommentoi joitakin luonnoksiani. Tiina katsoi ratkaisuja ulkopuolisen silmin ja pystyi ammattilaisena hahmottamaan nopeasti kokonaisuuden. Arvokasta apua siis ????.

Suunnitelmat ja ideat siirtyvät luonnostelupiirroksista sähköiseen muotoon 3D-mallinnusohjelmalla, jolla syntyvät mittakaavassa pohjakuvat ja 3D visualisoinnit. Pääsuunnittelija luo tarvittavat pääpiirustukset eli lupakuvat, joihin sisältyy mm. asemapiirros, pohjat, leikkaukset ja julkisivut. Lisäksi vaaditaan teknisen suunnittelun ammattilaiset, jotka vastaavat lämpö-vesi-ilmastointi-sähkö ja automaatiosuunnittelusta.

Suuri ilo ja hyöty on myös oman alansa eksperteistä, joilta kyllä kannattaa kysyä paljon ja hyödyntää heidän osaamistaan. On hyvä tutkia markkinaa ja perehtyä huolella eri vaihtoehtoihin mm. kiintokalusteissa, kodinkoneissa, takan valinnassa, vesikalusteissa ja  löytää omaan projektiin sopivat kumppanit. Ulkonäön lisäksi tuotteiden valinnassa on tärkeää huomioida eri tuotteiden sopivuus myös teknisesti yhteen.

 

Hallittu kokonaisuus, mistä se syntyy?

Visuaalinen kokonaisuus on onnistunut kun asiakas ja suunnittelijat ovat tyytyväisiä. Kuulostaa kirjoitettuna tosi helpolta, mutta vaatii paljon raakaa työtä ja hyvää asennetta, jotta se saavutetaan. Suunnittelijan kouliintunut silmä helpottaa havaitsemaan yhteen sopivat ratkaisut; materiaalit ja värit, joista syntyy ehjä kokonaisuus. Samaan aikaan materiaali- ja väripohdintojen sekä tila- ja kalusteratkaisujen kanssa mietin ja suunnittelen valaistusta. Sisätiloja suunnitellessa täytyy myös huomioida useita kokonaisuuteen vaikuttavia tekijöitä kuten luonnovalo, äänet, tekniikan asettamat vaatimukset, aukotukset ym. ym. toisin sanoen kaikki mitä ympärillä on tai tulee olemaan kun on valmista. Tuolloin merkityksellistä ovat pienetkin yksityiskohdat. Jonkin ehkäpä helposti toteutettavan idean tai muutoksen lisääminen suunnitelmaan siis vaikuttaa kaikkeen;  kokonaissuunnitteluun ja lopputulokseen.

Mitä varhaisemmin sisustussuunnittelu, sisältäen myös  valaistussuunnittelun, on valmis, sitä varmemmin kokonaisuus toimii ja itse käytännön rakentamisen suunnittelu ja toteutus helpottuu. On hyvä asettaa selkeät aikataulut suunnittelulle ja sitouttaa kaikki osapuolet siihen. Kun aikataulu on tiedossa ja siitä pidetään kiinni, myös muutokset suunnitelmiin ovat mahdottomia tietyn ajankohdan jälkeen.

Vaatii rohkeutta todeta; nyt on valmista, enää mitään muutoksia ei tehdä. Kun määränpää on selkeä ja sitä kohti matkataan ”käsi kädessä” on hienoa olla osa matkaa. Kun suunnittelun vaihe on intensiivisimmillään, olo on välillä euforinen ja välillä aika tuskainen.

Pitkään asunto- ja kiinteistömarkkinoilla laaja-alaisesti operoineena, olen nähnyt, että lopputulokseen merkittävästi vaikuttavat yksityiskohdat jäävät harmittavan usein liian vähälle huomiolle tai niihin ei lainkaan reagoida.Mitä aikaisemmassa vaiheessa suunnitelmat ovat detaljitasolla ja valmiina, sitä helpompaa on itse rakentaminen. Mikäli suunnittelu on kesken ja rakentaminen käynnistyy, syntyy tarpeettomia muutoksia ja viivästyksiä aikatauluissa , joka johtaa poikkeuksetta häsläykseen työmaalla. Työmaa-aikana tapahtuvat ongelmat kertautuvat ja se taas aiheuttaa kustannuksien nousua. Rakentamisen riskeissä ykköstekijöiksi voisin nostaa hallitsemattoman kiireen  ja muutokset. Asioiden korjaaminen jälkikäteen on raskasta ja kallista, myös henkisesti.

Minulle hallittu kokonaisuus on sitä, että työ valmistuu ajallaan ja sovitusti.

Katso yllä kuvaesitys miltä talo Sotka 100 sisustuskokonaisuudet Rauha, Riemu ja Royal näyttävät visualisoituina. Visualisoinnit by VizGravity.

Tilat ja sisustus: Arjen pelastajia ja ripaus ylellisyyttä

Hymykotien suunnittelussa on tärkeää löytää selkeät ja toimivat tilaratkaisut. Sotka taloissa esimerkiksi se, että suihku- ja saunatiloista pääsee suoraan ulos vilvoittelemaan, eteinen on riittävän tilava ja tilojen kalustaminen asukkaan oman tilantarpeen mukaan onnistuu ilman rakenteellisia rajoitteita. Esimerkiksi erillistä kuraeteistä Sotka-malliston taloissa ei ole, mutta kulku terassilta pesutiloihin mahdollistaa niin lasten kenkien kuin koirien tassujen pesun loskakeleillä. Toisekseen, kokemukseni mukaan suurin osa perheistä käyttää kuraeteistä käytännössä vähän.

CLT-massiivipuun mahdollistama, näyttävä ja luxukaskin ratkaisu Sotka-mallistossa on leveät lasiliukuovet yhdistettynä isoihin kiinteisiin ikkuna-aukkoihin. Liukuovet avattuna kulkuaukon leveys terassille on hulppeat kaksi metriä ja korkeus 2,5 metriä. Korkea tila, viisto kattolinja avarine näkymineen ulos luontoon rentouttaa ja ilahduttaa silmää päivästä toiseen.

Tulevissa blogipostauksissa käydään tarkemmin läpi kuvien kautta sitä, millaisia tilaratkaisuja Hymykodit Sotka talomalleissa on, miksi ja miten niihin päädyttiin sekä mihin voit tila- ja kalusteratkaisuissa vaikuttaa.

Terveisin, Heli

Tutustu blogissa mainittuihin kohteisiin ja ihmisiin:

Tuupalan puukoulu

Crosslam Oy

Tiina Ruotsi

Rakentamista koskevat suunnitelmat ja selvitykset

Piditkö kirjoituksesta? Tutustu myös:

Mitä on CLT?

Haluatko tietää lisää?

Uutiset: Sotkan CLT-talot valmiit

Uutiset: Sotkan CLT-talot valmiit

Nyt voin ilolla kertoa että Sotka 100 CLT mallitalot ovat valmistuneet, tervetuloa tutustumaan  Ensimmäisenä valmistuneen talon sisäpuolen sisustus toteutettiin Royal-sisustusteeman mukaan. Lopputuloksesta olemme todella ylpeitä. Rakentamisen aika on ollut...

Pin It on Pinterest